สถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2564

ที่ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
สถานประกอบการ
1 บริษัท พิษณุโลกบิ๊กซี จำกัด 939 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง
    อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 055-221200-4
    โทรสาร. 055-221220
2 บริษัท รัตนาปาร์ค จำกัด 999/59 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
    อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 081-3954897
    โทรสาร. 055-378234ต่อ12
3 บริษัท เอบีพีคาเฟ่ ( ประเทศไทน )  68/33 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง
  จำกัด สาขา ท็อปแลนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  พิษณุโลก  
4 บริษัท เอบีพีคาเฟ่ ( ประเทศไทย )  444 ม.6 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์
  จำกัด สาขา โลตัสท่าทองพิษณุโลก ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
    65000
5 บริษัท เอบีพีคาเฟ่ ( ประเทศไทย )  162/10 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ 
  จำกัด สาขา โลตัสนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
6 บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด  457-457/6 ถ.สุขุมวิท 55
  (มหาชน) แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
    10110
7 บริษัท ไอยรา แกรนด์ พาเลซ จำกัด 99/5 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง
    อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 086-7353773
8 ร้าน ชาบูชิ สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า 9/99 ม.5 ต.พลายชุมพล
  พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
9 ร้าน ชาบูชิ สาขา บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 395 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง
  พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
10 ร้าน ระเบียงเคียงน้ำ 60 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
11 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 055-272300ต่อ20403-5
    โทรสาร. 055-258301
12 โรงแรม เดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ 59 ถ.พระร่วง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
    65000
    โทร. 055-248333
    โทรสาร. 055-248987
13 บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จำกัด 68/33 ถงเอกาทศรฐ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 086-6812609
    โทรสาร. 055-247815
14 โรงแรม ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 349/40 ถ.ไชยยานุภาพ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 055-282966
    โทรสาร. 055-320533
15 ห้างหุ้นส่วนสามัญ สบายเบเกอรี่ 229 ม.7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
16 ร้าน Duo & Comscience 83/226 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง
    อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 094-6952954
17 ร้าน IT AND GRAPHIC SHOP 60 ถ.วังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
    65000
18 ร้าน มีนาคอมพิวเตอร์ 29/97 ถ.ธรรมบูชา อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 055-213101
19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  59/41 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก 
  ไฟร์คอมเทคโนโลยี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
    65000
    โทร. 055-251289
    โทรสาร. 055-219703
20 ร้าน พี แอล โฆษณา 21/68 ถ.เอกาทสรฐ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 086-4492638
21 ร้าน เฟรชชี่ ปัก & สกรีน 23/8 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง
    อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 082-7111127
22 ร้าน โรงพิมพ์ พิมพ์ถูก 133-135 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง
    อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 055-252626
23 ร้าน วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 349/43 ถ.ไชยานุภาพ ต.ในเมือง
    อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 086-7370281
    โทรสาร. 055-320636
24 โรงเรียนบางระกำ ม.14 ต.บางระกำ อ.บางระกำ
    จ.พิษณุโลก 65140
    โทร. 055-371838
25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด Roylan Digital  4/51 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
  Printing อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    โทร. 081-9713634
26 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ม.7 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ
    จ.พิษณุโลก 65140
    โทร. 055-906060
    โทรสาร. 055-906061
27 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก จ.พิษณุโลก
    65130
    โทร. 055-311094
    โทรสาร. 055-311094ต่อ11
28 บริษัท เจแอนด์พีออโต้ จำกัด 213/12 ถ.พิชัยสงคราม
    ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก
    65000 โทร. 055-221148
29 พิษณุโลก เพอร์ฟูม 112/65 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
    โทร.055-252030
30 ธนาคารออมสินสาขานางพญา 902 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
    อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    โทร.055-258572
     
     
     
^