งบทดลอง

 เผยแพร่งบทดลองของงานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ประจำปี 2560

งบทดลองประจำปี 2560

ประจำเดือน มีนาคม 2560

ประจำเดือน เมษายน 2560

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ประจำเดือน กันยายน 2560

รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนกันยายน 2560

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ประจำเดือน พฤษจิกายน 2560

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

 

งบทดลองประจำปี 2561

ประจำเดือน มกราคม 2561

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประจำเดือน มีนาคม 2561

ประจำเดือน เมษายน 2561

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประจำเดือน กันยายน 2561

- รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน 2561

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

งบทดลองประจำปี 2562

ประจำเดือน มกราคม 2562

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประจำเดือน มีนาคม 2562

ประจำเดือน เมษายน 2562

 
 
^